Main Media

Rakentamismääräykset

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamisen ja remontoinnin määräyksiä ja ohjeita.

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin ratkaisuja voidaan käyttää, kunhan ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan pääosin vain, jos toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan muutettava käyttötapa edellyttävät.

Sirry tästä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan