Main Media

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta

JELD-WENin tavoite on olla alansa johtava toimija ympäristövastuullisissa käytännöissä ja tuotteissa. Olemme sitoutuneet kestäviin liiketoimintakäytäntöihin ja ympäristönsuojeluun. Tämä vaikuttaa koko organisaatioomme; se määrittää lähestymistapamme muun muassa energiatehokkuuteen, ilma- ja vesipäästöihin sekä sisäilman laatuun liittyvissä asioissa.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen näkyy muun muassa siinä, että kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä tuotteita. Olemme ottaneet käyttöön kierrätysmateriaaleihin ja uusiutuvaan energiaa liittyviä käytäntöjä. Lisäksi käyttämämme materiaalit ovat peräisin kestävistä lähteistä.

Työntekijämme ovat sitoutuneet varmistamaan, että noudatamme sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä lakeja – tai ylitämme niiden vaatimukset. Kaikkia rohkaistaan havaitsemaan uusia ympäristöystävällisiä mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Pyrimme lisäksi jatkuvasti seuraamaan yrityksen yhteiskuntavastuullisia velvoitteita ja periaatteita – niin tuotteidemme kuin toimintojemme osalta.  

JELD-WEN noudattaa kestävän kehityksen ja uusiutuvan puuraaka-aineen hankintaperiaatteita. Olemme erittäin ylpeitä meille myönnetystä puun alkuperäketjun FSC® (Forest Stewardship Council®)-sertifikaatista ja PEFC™-sertifikaatista. Molemmat ovat sitoutuneet vastuullisen metsänhoidon edistämiseen. JELD-WENin FSC-lisenssikoodi on CO19943 ja PEFC-lisenssikoodi PEFC / 04-31-1264. JELD-WEN noudattaa luonnollisesti myös maaliskuussa 2013 voimaan tullutta EU:n puutavara-asetusta (EUTR), jonka tarkoitus on estää laittomasti hakatun puun käyttö Euroopan markkinoilla.

JELD-WENin tavoitteena on olla alansa johtava toimija sosiaalisesti kestävissä käytännöissä ja harjoittaa liiketoimintaa ympäristöä kunnioittaen. Me JELD-WENillä uskomme, että terve ympäristö ja terveet liiketoimintatavat kulkevat käsi kädessä.

Ympäristönsuojelufilosofia ilmenee monin tavoin:

  • Suunnittelemme ja tuotamme pitkäaikaisia, energiaa säästäviä tuotteita.
  • Valmistusprosessimme hyödyntää kierrätysmateriaaleja.
  • Valmistamme tuotteita lähelle loppukäyttäjämarkkinoita vähentääksemme polttoaineen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.