Main Media

CE-merkintä

Yleiseurooppalainen CE-merkintä varmistaa standardien mukaiset tuoteominaisuudet. Ovien osalta harmonisoitu tuotestandardi on olemassa vain ulko-oville. Löydät siis CE-merkin kaikista ulko-ovistamme.

Siirry tästä ladattaviin suoritustasoilmoituksiin.

Ovien CE-merkinnän säännöt 1.11.2019 alkaen

  1. Sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden, joissa ei ole palon- ja/tai savunpitävyysominaisuutta, tulee täyttää harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14351-1 ominaisuudet ja ne tulee CE-merkitä.
  2. Palon- ja/tai savunpitävien sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden tulee täyttää harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14351-1 ominaisuudet ja palo-ominaisuudet SFS-EN 16034 ja ne on pakollista CE-merkitä 1.11.2019 alkaen.
  3. Muiden ovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista. Toistaiseksi palo-ominaisuuksien osoittaminen tehdään kansallisten määräysten mukaisesti.

Mikä on CE-merkintä?

CE-merkinnän historia alkoi vapaakauppa-alueen perustamisesta. Kuluttajia suojellakseen eurooppalaiset poliitikot sopivat, että turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvillä tuotteille tulee olla yhdenmukaiset tuotestandardit. Näiden standardien mukaisesti valmistetut tuotteet merkitään CE-merkillä.

CE-merkintä on yleiseurooppalainen merkintä, jota on käytettävä EU-direktiivissä määritellyissä tuotteissa. Useimmille rakennustuotteille on edellytetty CE-merkintää 1.7.2013 alkaen. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. CE-merkki on takuu kuluttajille, että kyseinen tuote on valmistettu yhdenmukaisen eurooppalaisen standardin mukaisesti ja että se täyttää mahdolliset paikalliset erityisvaatimukset.

Lue lisää CE-merkinnästä Euroopan komission sivuilta.

Ulko-ovemme on CE-merkitty

CE-merkintä on ollut pakollinen ulko-oville 1.7.2013 alkaen. CE-merkintää varten tehtyjen tuotetestien tulokset ovat hyödyllisiä kuluttajalle ja ammattiasiakkaalle tuotteiden ja niiden toimivuuden vertailussa.

Uko-ovissamme on CE-tarra takuuna vaatimuksenmukaisista suoritustasoista. Suosittelemme jättämään CE-tarran oveen kiinni, mutta jos poistat sen, lataa ja säilytä DoP-dokumentti. CE-merkissä oleva DoP-numero viittaa suoritustasoilmoitukseen eli Declaration of Performance -asiakirjaan, jossa on oven testitulos tai -tulokset sekä vaatimustenmukaisuustodistus.

Paloluokiteltujen ulko-ovien CE-merkintä palo-ominaisuuksien suhteen on ollut mahdollista 1.11.2016 alkaen. Siirrymme näiden osalta CE-merkintään, kun tyyppihyväksyntöjen voimassaolo päättyy.

Lataa DoP-dokumentit eli suoritustasoilmoitukset ja tyyppihyväksynnät latauskeskuksesta.

Palo- ja sisäovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista

Palo- ja väliovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista, koska harmonisoitu tuotestandardi puuttuu. Kun standardi aikanaan valmistuu ja se on julkaistu virallisessa lehdessä, alkaa yleensä vuoden mittainen siirtymäaika, jonka jälkeen CE-merkintä on pakollinen.

Myös saunan- ja kokolasiovilta puuttuu harmonisoitu tuotestandardi. Kaikki käyttämämme lasit ovat kuitenkin CE-merkittyjä.

Lue VTT:n lausunto VTT-S-07672-12 (pdf).

 

 

Suoritustasoilmoitukset

Lataa ulko-ovien suoritustasoilmoitukset eli DoPit eli Declaration of Performance -dokumentit latauskeskuksesta.

Siirry lataamaan

 

Miten suoritustasoilmoitusta luetaan?

  1. Katso, että dokumentissa ja ulko-oven CE-tarrassa on sama suoritustasonumero eli DoP-numero (alla olevassa kuvassa kohta 1).
  2. Jokainen suoritustasoilmoitus kattaa useamman tuotetyypin, jotka on luokiteltu eri ryhmiin ulko-oven lasitetun pinta-alan suuruuden mukaan. Katso ensin CE-merkittyjen ulko-ovien Liite 1 (pdf) sivuilta 8-10, mihin ryhmään etsimäsi ulko-ovi kuuluu (alla kohta 2). Kun olet löytänyt oikean ryhmän, katso tuotteen suoritustaso taulukosta (alla kohta 3).
  3. Taulukosta (alla kohta 3) näet CE-merkinnän vaatimat testit ja miten etsimäsi tuote on testeistä suoriutunut. Termi "ei määritelty" tarkoittaa että kyseisestä testistä ei ole virallista testitulosta. Termi "ei sovelleta" tarkoittaa, että tuotteelle ei ole mahdollista määrittää kyseistä ominaisuutta. Huomaathan, että testit on esitetty CE-standardin erityisten sääntöjen mukaisesti.