USEIN KYSYTTYÄ

Mikä on maalatun oven vakioväri?

Maalatun oven vakioväri on NCS S 0502-Y. Maalina käytetään puolihimmeää maalia.

Erikoisvärinä voidaan käyttää Suomessa yleisesti käytössä olevia maalivärikarttoja.