USEIN KYSYTTYÄ

Miten yleisimmät ovien asennusvirheet vältetään?

Oven toimivuus varmistetaan asentamalla ovi oikein. 

Asennusohjeet tulee lukea huolellisesti läpi ennen asennuksen aloittamista ja ohjeita on noudatettava kohta kohdalta ovea asentaessa.

Yleisimmät asennusvirheet vältetään tarkistamalla karmin pystysuoruus ja käyntivälit jokaisen asennusvaiheen jälkeen. Pienikin suorakulmaisuusvirhe voi aiheuttaa ongelmia oven käynnille ja tiiveydelle. Lisäksi oven kiinnityksen tulee olla riittävän luja ja oven ympäryksen huolellisesta tiivistyksestä pitää huolehtia etenkin luokiteltuja ovia asennettaessa.