Main Media

Luokitellut ovet

Ääni- ja paloluokiteltuja ovia käytetään projektikohteissa esimerkiksi toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa, joissa tarvitaan ääntä ja/tai paloa eristäviä saranoituja tai liukuoviratkaisuja tilojen yhdistämiseen.

PALO ETENEE MASSIIVIPUUSSA HITAASTI

Puun syttymislämpötilaan vaikuttaa se, kuinka kauan puu on lämmölle alttiina. Yleensä puu syttyy 250 - 300 °C:ssa ja puu alkaa hiiltyä noin 0,8 mm minuutissa. Massiivipuussa palo etenee hitaasti, sillä syntynyt hiilikerros hidastaa puun sisäosien lämpötilan nousua ja palon etenemistä. Esimerkiksi jo 15 mm:n etäisyydellä hiiltymisrajasta puun lämpötila on alle 100 °C. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi puuovien suunnittelussa ja mitoituksessa.  

Ovien paloluokkia ovat esimerkiksi EI1 15, EI1 30 ja EI1 60. Suomessa hyväksytään sekä EI1 että EI2 arvot.

  • E = tiiviys eli liekit eivät läpäise ovea kyseisenä aikana (minuutteina)
  • I1 ja I2 = eristävyys eli oven pintalämpötila ei nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana

MONIKERROSRAKENNE TEKEE OVESTA ÄÄNTÄ ERISTÄVÄN

Puurakenteisen ovien ääneneristävyys saavutetaan käyttämällä monikerrosrakenteita. Tällöin ovilevyssä on ilmavälejä ja ääntä absorboivia materiaaleja, jotka vaimentavat ääniä.

Oven äänen eristävyyttä määriteltäessä on selvitettävä, tarkoitetaanko ääniluokan (dB) vai laboratorioarvon (Rw) saavuttamista.

  • dB = ääniluokka
  • Rw on laboratoriossa mitattu ilmaääneneristysluku (nykyään usein käytetty)
  • Rm = laboratoriossa mitattu keskimääräinen ääneneristävyys (Nykyinen Rw-arvo ja vanha Rm-arvo eivät ole suoraan verrannollisia keskenään)
  • R`w= rakennuskohteessa mitattu kenttämittausarvo, johon vaikuttavat ovea ympäröivä seinän ääneneristävyys, sivutiesiirtymät, työvirheet, jne.

PALO- JA ÄÄNILUOKITELLUT OVIRATKAISUT

Luokiteltu ovi voi olla joko palo- ja ääniluokiteltu tai vain ääniluokiteltu. Ovi on joko liukuovi tai perinteisesti saranoitu.

Puurakenteisen ovien ääneneristävyys saavutetaan käyttämällä monikerrosrakenteita eli ovilevyssä on ilmavälejä ja ääntä absorboivia materiaaleja, jotka vaimentavat ääniä. 

Alla näet listan luokitelluista oviratkaisuista.

Katso tarkemmat tuotetiedot RT-kortista

Tuote

Paloluokitus

Äänieristysarvo

EI1 30

Rw 33 dB tai Rw 37 dB

Äänieristysovi S3

-

Rw 34 dB

Palo- ja äänieristysovi FS3

EI2 15

Rw 34 dB

Äänieristysovi S6

-

Rw 38 dB

Palo- ja äänieristysovi FS6 FCORE

EI2 30

Rw 38 dB

Äänieristysovi S7

-

Rw 42 dB

Palo- ja äänieristysovi FS7 FCORE

EI2 30

Rw 42 dB

Paloa ja ääntä eristävä peiliovi FS100

EI1 30

Rw 37 dB

Äänieristysovi S41 muovireunainen

-

Rw 32 dB

Äänieristysovi S51 muovireunainen

-

Rw 37 dB

Palo- ja äänieristysovi FS51 muovireunainen

EI1 30

Rw 37 dB

Röntgenovi

EI 30 rakennekilvellä

Rw 37 dB

 

Luokiteltu liukuovi

Olemme kehittäneet erityisesti sairaaloiden ja terveydenhuollon tilojen tarpeeseen luokitellun liukuoven, joka täyttää EI30 vaatimukset ja jonka äänieristysarvoksi voi valita joko Rw 33 dB tai Rw 37 dB. Oviratkaisun automaattiset tiivistemekanismit tiivistävät oven, kun ovi sulkeutuu. 

Luokiteltu liukuovi voi olla manuaalisesti tai automaattisesti avautuva. Luokiteltu liukuovi voidaan varustaa automatiikalla, jonka tilaaja hankkii itse. Ovi on testattu Assa Abloy Entrance Systemsin SL500-liukuovikoneistolla.

Liukuovi vapauttaa lattianeliöitä hyötykäyttöön. Kun kohteeseen määritellään liukuovi, saranallisen oven avautumisen vaativaa tilantarvetta ei tarvitse huomioida. Tällöin käytävät voidaan suunnitella kapeammiksi ja itse työskentelytilat suuremmiksi. Liukuovi soveltuu hyvin ahtaisiin ja vilkkaasti liikennöityihin tiloihin, sillä ne eivät estä käytäväkulkua, eikä avautuvaan liukuoveen voida törmätä kuten avautuvaan saranoituun oveen, mikä osaltaan lisää oviratkaisun turvallisuutta.

Lisäksi liukuovella voidaan helposti ratkaista tilaongelmia silloin, kun kohteissa vaaditaan normaalia suurempaa ovileveyttä.​ Luokiteltuja liukuovia on saatavilla 1,0–1,8 metrin levyisinä. 

Avaa luokitellun liukuoven tuotekortti (pdf)

LUOKITELTUJEN OVIEN PINTAVAIHTOEHDOT

Sileäpintainen palo- ja äänieristysovi on perinteinen oviratkaisu, jota saa useilla eri pinta- ja reunavaihtoehdoilla. Pinnaksi voi valita maalin, viilun tai laminaatin ja tiettyjen ovien pintaan voidaan tehdä erilaisia urituksia ja listoituksia. Yksilöllisyyttä saadaan käyttämällä värejä, viiluyhdistelmiä, kuvioviilutuksia ja laminaattivaihtoehtoja.

Peilipalo-ovet ovat klassisen tyylikkäitä ovia, joita käytetään esimerkiksi hotellihuoneissa ja kerrostaloasunnoissa. Peilipalo-oven pinta on maalattu haluttuun sävyyn.

LUOKITELTUJEN OVIEN LASIVAIHTOEHDOT

Lasitetuissa palo-ovissa puun kauneus ja lasin läpinäkyvyys yhdistettynä palo- ja ääneneristävyyteen antavat tilaratkaisuihin valinnan mahdollisuuksia.

Saranoitu S3, FS3, S6, FS6 FCORE, S41, S51 ja FS51 ovi voidaan valmistaa lasitettuna. Vakiolasiaukkomalleja on kaksi, mutta lasiaukkoja voidaan myös räätälöidä.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄT

Luokitellut ovet ovat läpäisseet uusien standardien mukaiset ääneneristävyys- ja palonkestävyystestit ja niille on myönnetty tyyppihyväksyntä tai todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta.

Lataa tyyppihyväksynnät latauskeskuksesta