Main Media

Koulun oviratkaisut

Koulu

Kasvatuksen tiloille on nykyään tyypillistä tilojen muunneltavuus ja monipuolinen käyttö. Koulun ja päiväkodin oviratkaisujen tulee tukea tilojen muunneltavuutta ja olla samalla kestäviä, turvallisia ja helppohoitoisia.

Monitoimitalojen monipuoliset oviratkaisut

Kouluissa ja päiväkodeissa tarvitaan luotettavasti toimivat ovet, jotka kestävät kulutusta ja katsetta. Helppohoitoisuus, esteettömyys ja turvallisuus ovat ensi sijalla oven suunnittelussa. Ilmettä ja toiminnallisuutta oviin saadaan erilaisilla pinnoilla, pintayhdistelmillä, reunoilla, lasiaukoilla ja heloilla.

Nykyään monitoimitalot voivat pitää sisällään esimerkiksi koulun, päiväkodin, nuorisotilat ja kirjaston. Tilojen pitää tällöin sopeutua eri-ikäisten ihmisten käyttöön ja eri käyttötarkoituksiin. Luokkahuoneiden lisäksi kouluun voidaan tarvita esimerkiksi liikuntasalinovia, auditorionovia, keittiötilojen ovia ja muiden tilojen palo- ja äänieristysovia. Tiloja halutaan myös tarpeen mukaan yhdistää tai erottaa toisistaan. Erilaisia ovi- ja tilaratkaisuja vaativat esimerkiksi erilaiset oppimisen muodot kuten yksilö-, ryhmä- tai monimuoto-opetus.

Palo-ovet

Paloa eristäviä ovia vaaditaan ja käytetään usein kouluissa ja oppilaitoksissa. Palo-ovien tarkoitus on osastoida kiinteistön huoneet palo-osastoihin, jolloin palon leviäminen estetään tai sitä hidastetaan. Palo-osastointi turvaa poistumisreittejä ja helpottaa turvallista evakuointia.

Saranoitujen palo-ovien lisäksi Swedoor on kehittänyt luokitellun liukuoven, jota on hyödynnetty myös koulurakennuksissa. Luokiteltu liukuovi on turvallinen ja tilaa säästävä oviratkaisu. 

Suomessa puuovien yleisimmät paloluokat ovat EI1 15, EI1 30 ja EI1 60. Swedoorin palo-ovet on testattu ja hyväksytty voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rakennusten paloturvallisuusmääräykset löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta: 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ääntä eristävät ovet

Koulu on monen aikuisen työpaikka, jossa melusaaste voi aiheuttaa stressiä ja nostaa verenpainetta. Äänieristysovet edesauttavat suotuisten työskentelyolosuhteiden luomista. Lisäksi äänieristys luo oppilaille ja koululaisille rauhoittavan oppimisympäristön.

Äänieristysovia on saatavilla yksittäisinä ja pariovina, ja niihin voi yhdistää mekaanisen alas laskeutuvan automaattikynnyksen tai madalluksen ovilehden alareunaan. Tiivis kynnys eristää ääntä ja kynnyksettömyys takaa esteettömän kulun myös pyörätuolilla.

Kestävät ovet

Koulujen ovia kohdellaan usein melko kovakouraisesti. Suosittelemmekin koulurakennuksiin  erittäin kestäviä materiaaleja, jotta ovet säilyvät ehjinä mahdollisimman pitkään. Kestävillä materiaaleilla tarkoitetaan muun muassa oven pintaa, reunoja ja karmeja. 

Oven pintaan voi valita erityisen kestävän laminaatin. Kouluihin suositellaan laminaattipintaisia ​​ovia, koska laminaattipinta kestää kulutusta ja kolhaisuja paljon paremmin kuin maali- ja viilupinnat. Ovien laminaattipinta tarvitsee vain vähän huoltoa ja se on helppo puhdistaa. Laminaattipintoja on saatavissa erivärisinä ja erilaisilla kuvionneilla. 

Iskun- ja kulutuksenkestävyyden kannalta erityisen kestävä karmiratkaisu on teräskarmi. Oven reunamateriaaliksi voi valita myös esimerkiksi muovin ja karmiin RST-suojat.

VÄRIKKÄÄT OVET

Koulun värimaailmalla voi vaikuttaa viihtyvyyteen. Ovet voivat sulautua väreiltään seinien väriin tai väreillä voi herättää huomioita.

Eri väriset luokan ovet voivat helpottaa pieniä koululaisia löytämään oman luokan ovelle. Myös esimerkiksi wc:eiden löydettävyyttä voi helpottaa huomoita herättävän värisillä ovilla. 

Swedoor-ovia ja karmeja on saatavana lähes missä tahansa sävyssä.

Sisäikkunat

Swedoorin valikoimassa on myös sisäikkunoita, joiden tarkoitus on tuoda tilaan tilantunnetta ja valoisuutta. Sisäikkunoilla voi olla jopa myönteisiä vireystilaa parantavia vaikutuksia, sillä niiden kautta päivänvalo voi kulkea tilasta toiseen.

Sisäikkunoita käytetään useimmiten joko ovien päälle asennettavina yläikkunoina tai oven sivuun tai molemmille sivuille asennettavina sivuikkunoina.

Kestävä kehitys

Yhä useammin oppilaitokset rakennetaan ja saneerataan ympäristövastuullisesti. Swedoor pyrkii jatkuvasti kehittymään ja panostamaan kestävän kehityksen mukaisten oviratkaisujen tuotantoon. Valikoima sisältää jo nyt ratkaisuja, jotka on hyväksytty käytettäväksi Joustenmerkityissä kouluissa.

Lue lisää: Joutsenmerkki-taloihin hyväksytyt tuotteet

BIM

Useimmat ovemme ovat saatavissa BIM-objekteina REVIT- ja ArchiCAD maailmoissa BIMobject-sovelluksen kautta. Ne voi ladata suoraan Swedoorin sivuilta täältä tai osoitteesta www.bimobject.com.

Lue lisää: BIM-objektit

Ovisuosituksia kouluihin

Katso alla olevasta taulukosta muun muassa luokka- ja leikkihuoneiden ovisuosituksia.

LUOKKA- JA LEIKKIHUONEIDEN OVISUOSITUKSIA

Tuote

Paloluokitus

Ääniluokitus

Sileäpintainen muovireunainen 40 mm ovi S41 

-

Rw 32 dB

Sileäpintainen liukuovi 54 mm FS SLIDE 

EI30

Rw 33 dB tai 
Rw 37 dB

Sileäpintainen 50 mm ovi S3 

-

Rw 34 dB

Sileäpintainen 50 mm ovi S6  

-

Rw 38 dB

Sileäpintainen muovireunainen 50 mm ovi FS51

EI30

Rw 37 dB

Sileäpintainen 52 mm ovi S7 

-

Rw 42 dB

Sileäpintainen 52 mm ovi FS7

EI30

Rw 42 dB