Lue miten ulko-ovi varastoidaan, asennetaan, säädetään ja huolletaan. Katso myös ulko-oven asennusvideo.

Hyppää tällä sivulla kohtaan:

Lataa ohjeet

ULKO-OVEN VARASTOINTI JA SUOJAUS

Varastoi vaaka-asennossa: Säilytä ovet vaakasuorassa asennossa tasaisella, suoralla alustalla kuivassa, tasalämpöisessä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Väärä varastointiasento saattaa aiheuttaa tuotteen vääntymistä ja vaurioitumista.

Suojaa kosteudelta: Varastointitilan ilmankosteuden ja lämpötilan on vastattava käyttökohteen olosuhteita. Ulko-ovia saa säilyttää ulkona ehjien suojien alla enintään 12 tuntia. Ehkäise kosteusvauriot pitämällä tuotteet irti lattiasta; käytä esimerkiksi lähetyslavoja. Pakkausmuovi on avattava kondenssikosteuden estämiseksi. Pakkaus ei ole kosteuden kestävä.

Suojaa valolta ja lämpötilanvaihteluilta: Varastoinnin aikainen valo saattaa aiheuttaa tuotteeseen värimuutoksia. Lisäksi suuret lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa tuotteen vääntymistä.

Suojaa kolhuilta ja naarmuilta: Pakkaus ei kestä kuormitusta eikä pistepainoa. Asenna ovet työmaalla mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Suojaa tuotteet hiekalta, rakennuspölyltä yms. Älä teippaa ovea! Kun ovet suojataan rakennusaikana kiinni teipatulla paperilla, varmista että teipin liimapinta ei osu ovien maalipintaan. Joidenkin teippien ja tarrojen liimat ovat niin voimakkaita, että poistettaessa oven maalipinta voi vaurioitua. Tämän vuoksi oveen ei saa liimata myöskään esimerkiksi tarroja.

Siirry sivun alkuun

NÄIN VÄLTÄT YLEISIMMÄT ULKO-OVEN ASENNUSVIRHEET

Ulko-oven toimivuus varmistetaan asentamalla ovi oikein, riittävän tukevasti, asennusohjeiden vaiheita seuraten. Yleisimmät asennusvirheet vältät näin.

Kiilaa karmi

Kiilaa aina ulko-oven karmi. Kiilat helpottavat asentamista ja pitävät käytössä karmin tukevasti paikallaan. Katso asennusohje kohdassa Kiilaa karmi oviaukkoon.

Tarkista suoruus ja käyntivälit

Tarkista karmin suoruus ja käyntivälit jokaisen asennusvaiheen jälkeen. Pienikin suorakulmaisuusvirhe voi aiheuttaa ongelmia oven käynnille ja tiiveydelle, jolloin ovi ei sulkeudu kunnolla, ovi roikkuu, oven ja karmin väliin ja rako pariovilevyjen väliin jää rako, telki ei mene vastarautaan, lukitustelki ei laukea ja/tai tiivisteet eivät toimi tarkoituksenmukaisesti. Karmi ei saa olla vinossa ovesta poispäin eikä oveen päin. (alla kuvat 1 ja 2) Karmisivut tulee olla pystysuorassa yhdensuuntaiset (kuva 3) ja ristimitat yhtä suuret (kuva 4) sekä tuenta riittävä. Myöskään kynteleveys ei saa vaihdella (kuva 5).

Tiivistä

Tiivistä karmin ja sisäseinän väli vedottomaksi esimerkiksi elastisella saumausmassalla. Lue tarkempi asennusohje kohdassa: Tiivistä.

Siirry sivun alkuun

ULKO-OVEN ASENNUSOHJE

Lue ulko-oven asennusohje (pdf) huolellisesti ennen asentamista. Noudata paloulko-oven asentamisessa luokitellun ulko-oven asennusohjeen (pdf)

Ulko-ovi asennetaan seinän lämpimään vyöhykkeeseen eli samaan tasoon ulkoseinän eristekerroksen kanssa.

Työkalut ja tarvikkeet:

kosteuseriste, vasara, saha, ruuvimeisseli, vesivaa'at (n. 1800 ja 500 mm), suorakulma, porakone, yleisruuvit esim. 5 x 80, kynä, kiilat (muovia tai kovaa kuivaa puuta), rullamitta, kuusiokoloavain, AV5 eristevilla, tiivistemateriaali ja elastinen saumausmassa.

Irrota ovilevy karmista

Irrota ovilevy karmista ja nosta se esim. seinää vasten karmin asennuksen ajaksi. Laita ovilevyn alle maahan levy tms., jotta oven alareuna ei kolhiinnu.

Asenna kosteuseriste

Tarkista, että kynnyksen alusta on vaakasuora. Asenna lämpö- ja/tai kosteuseriste (esim. bitumikaistale) kynnyksen alle (koko pituudelle ja leveydelle) ennen karmin asennusta.

Kiilaa karmi oviaukkoon

Nosta karmi ja kynnys paikoilleen oviaukkoon. Varmista, että karmin sivuille ja yläpuolelle jää 10–20 mm asennus- ja eristysväliä. Kiilaa karmi kiinnityspisteiden (kuvassa mustalla) yläpuolelta oviaukkoon. Kiiloja (kuvassa punaisella) on oltava kaksi per kiinnityspiste eli sekä sisä- että ulkopuolella.

Kiinnitä karmin saranapuoli

Kiinnitä ensin karmin saranapuolen yläpää ruuvien (5x80) ja kiilojen avulla liikkumattomasti paikalleen. Kiinnitä sitten saranapuolen alapää. Varmista, että saranapuoli on kohtisuorassa sekä syvyys- että sivusuunnassa. Kiinnitä loput kiinnityspisteet ruuveilla ja kiiloilla. Tarkista vesivaa’alla, että karmi on suorassa ja että ristimitta täsmää.

Kiinnitä karmin lukkopuoli kevyesti

Kiinnitä karmin lukkopuolen ylä- ja alapää kevyesti ruuveilla. Tarkista, että kynnys on vaakasuorassa.

Asenna ovilevy ja painike

Nosta ovilevy saranoille. Asenna oven painike, jotta ovea on helpompi avata ja sulkea, kun tarkastat käyntivälejä.

Kiinnitä karmin lukkopuoli

Tarkista karmin lukkopuolen suoruus sekä syvyys- että sivusuunnassa ja kiinnitä karmi ruuvien ja parikiilojen avulla paikalleen.

Tarkista käyntivälit

Varmista, että ovilevyn ja karmin välinen käyntiväli on kauttaaltaan yhtä suuri ja että ovilevyn ja karmin etureunat ovat joka kohdasta samalla tasolla. Tarvittaessa löysää tai kiristä karmin kiinnitysruuveja ja/tai kiiloja oven suoruuden varmistamiseksi. Tarkista, että ovi avautuu ja sulkeutuu helposti.

Tiivistä

Eristä karmin ja ulkoseinän väli huolellisesti eristevillalla. Tiivistä sitten karmin ja sisäseinän väli vedottomaksi esimerkiksi elastisella saumausmassalla. Eristettä ei saa laittaa liikaa karmin ja seinän väliin, sillä seurauksena voi olla karmin pullistuminen ovilevyä vasten. Tarkista myös, että karmin ja kynnyksen väliin ei jää rakoa. Rakojen tiivistäminen varmistaa vesitiiveyden ja vedottomuuden.

Viimeistele

Viimeistele asennus peittämällä asennusrako listoilla ja karmiruuvien reiät muovitulpilla. Asenna lukot ja pintahelat. Asenna lukkopesä pian oven asennuksen jälkeen, jotta vältetään kosteuden pääsy avoimesta lukkorunkoreiästä oven sisälle. Säädä tarvittaessa saranoita ja vastarautaa. Voitele saranat asennuksen yhteydessä (esimerkiksi vaseliinitippa saranatapin päähän) ja myöhemmin vuosittain.

Ovipumpun kiinnitys

Sijoita ovipumpun kiinnitysvarsi ovilevyn yläpäähän kuvan osoittamalle, 25 mm korkealle, alueelle.

Siirry sivun alkuun

ULKO-OVEN SÄÄTÄMINEN

Jos ovi ei sulkeudu tiiviisti tai käyntiväliä pitää muuttaa, ulko-ovea voi tarvittaessa säätää vastaraudasta tai saranoista.

Ulko-oven vastarautasäätö

Jos ovi ei sulkeudu tiiviisti, säädä karmissa olevaa vastarautaa. Löysää ruuveja (1) kuusiokoloavaimella (4 mm). Liikuta säätöosaa (2) haluamaasi kohtaan. Kiristä ruuvit (1). Säätö on tehty oikein, kun oven ja karmin välissä on yhtä suuri käyntivälys ympäri oven, ovi painaa tiivisteitä tasaisesti sekä sulkeutuu ja lukkiutuu kevyesti.

Ulko-oven saranasäätö

Suurenna käyntiväliä saranapuolella näin avaamalla karmin kiinnitysruuveja (3) yksi kierros ja kiertämällä kuusiokoloruuveja (4) kuusiokoloavaimella (4 mm) myötäpäivään. Kiristä lopuksi kiinnitysruuvit (3).

PIILOSARANOIDEN SÄÄTÄMINEN (CHARACTER-ULKO-OVET)