Lue saunanoven asennusohje huolellisesti ennen asentamista, ja seuraa ohjeita tarkasti. Vältät yleisimmät asennusvirheet tarkistamalla karmin pystysuoruuden ja käyntivälit jokaisen asennusvaiheen jälkeen sekä olemalla erityisen varovainen lasia käsitellessäsi.

Lue ohjeet tältä sivulta tai avaa tästä saunanoven asennusohje (pdf).

Hyppää tällä sivulla kohtaan:

VARASTOINTI JA SUOJAUS

Pakkaus ei kestä kuormitusta eikä pistepainoa. Asenna ovet työmaalla mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Pidä ovi pakkauksessaan vaaka-asennossa lattialla ennen kun asennat oven. Virheellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa. Suomen Tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja/jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikoista, jotka tapahtuvat lasia asennettaessa tai sen jälkeen.

Suojaa lasioven reunat

Varmista, ettei lasin reuna milloinkaan kosketa kovaan lattiaan tai seinäpintaan. Laita aina lattialle lisäksi suojaksi esim. matto tai styroxlevy. Lasia ei saa työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Metalliset työkalut yms. voivat aiheuttaa säröjä lasin reunaan. Käytä asentaessa suojalaseja.

Varastoi lasiovi vaaka-asennossa

Säilytä ovet vaakasuorassa asennossa tasaisella, suoralla alustalla kuivassa, tasalämpöisessä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Väärä varastointiasento saattaa aiheuttaa tuotteen vääntymistä ja vaurioitumista.

Suojaa pakkaus kosteudelta

Varastointitilan ilmankosteuden ja lämpötilan on vastattava käyttökohteen olosuhteita. Saunanovia ei saa säilyttää ulkona. Ehkäise kosteusvauriot pitämällä tuotteet irti lattiasta; käytä esimerkiksi lähetyslavoja. Pakkausmuovi on avattava kondenssikosteuden estämiseksi. Pakkaus ei ole kosteuden kestävä.

 

Siirry sivun alkuun

 

SAUNANOVEN ASENNUSOHJE

Asennukseen tarvitaan: 2 henkilöä, torx-avain T30, vasara, vatupassi, suorakulma, porakone/ruuvinväännin, yleisruuveja (esim. 5x80), kiiloja (muovia tai kovaa kuivaa puuta) ja rullamitta.

1. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaaka-asentoon lattialle. Aseta pakkauksessa olevat puurimat tasaiselle lattialle.

2. Irrota saranoiden suojakotelot. Löysää oven saranalehtien ruuvit ja pyöritä irti saranan vastapuoli.

3. Irrota lasi varovasti karmista. Aseta lasi vaaka-asentoon puurimojen päälle (katso kuva).

4. Irrota karmin alareunan tukipuu ja poista kiinnityshakaset.

5A. Jos et vaihda kätisyyttä, ruuvaa/naulaa karmin yläpuu kiinni karmisivuihin.

5B. Jos vaihdat kätisyyden, irrota karmin yläpuu, irrota kiinnityshakaset ja siirrä yläpuu karmin toiseen päähän (katso kuva). Kiinnitä yläpuu karmiin naulaamalla tai ruuvaamalla. Siirrä tiivisteet tasan karmin alapäiden kanssa.

6. Nosta karmi oviaukkoon haluamasi kätisyyden mukaisesti. Ruuvaa kevyesti karmin ylimmät sarana- ja lukkosivun ruuvit.

7. Aseta karmi kiilojen avulla suoraan. Kiinnitä ensin karmin saranasivu karmiruuveilla. Tarkista karmin suoruus vatupassilla.

8. Ennen kun nostat lasin pystyasentoon, laita lattialle oviaukon kohdalle suojaksi esim. matto, jotta lasin reuna ei varmasti pääse kosketukseen kovien pintojen kanssa.

9. Asenna lasi karmiin (katso kuva). Kiristä saranaruuvit.

10. Kiinnitä lukkosivun ylin karmiruuvi. Varmista karmin kulmien suoruus suorakulmalla/vatupassilla. Tarkista välykset sulkemalla ovi.

11. Kiinnitä lukkosivun karmi karmiruuveilla. Käytä kiiloja ja tarkista suoruus vatupassilla.

12. Kiinnitä vedin. Katso erillinen ohje, jos asennat pystyvetimen tai vaakavetimen. Lukituksen väljyys/kireys säädetään karmissa olevan rullasalvan säätöruuvista.

13. Katkaise asennuskiilat ja viimeistele ovi listoilla.

14. Jos lasin reuna osuu karmiin oven ollessa kiinni, säädä ovea sivusuunnassa +3/-2 mm kuusiokoloavaimilla (AV5 ja AV3). Vedä saranan suojakotelo irti. Löysää kiinnitysruuvia (saranan päällä) enintään yksi kierros. Löysää säätöruuvia (saranan sivussa) tarvittava määrä, 1 kierros = 1 mm. Lukitse kiristämällä kevyesti saranan vastakkaisella puolella oleva säätöruuvi. Kiristä kiinnitysruuvi (saranan päällä) mahdollisimman kireälle. Kiristä lopuksi vielä saranan sivulla oleva säätöruuvi. Laita saranan suojakotelo paikalleen.

Siirry sivun alkuun

 

PYSTYVETIMEN ASENNUSOHJE

Laita kumitiiviste metallikiinnikkeeseen ja yhdistä vetimen pystypuut ruuvaamalla kiinnike vetimen toiseen päähän. Asenna vedin paikalleen oven alapäähän.

Laita pyöreät puukappaleet lasin reiän kohdalle ja kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella.

Asenna toinen metallikiinnike oven yläpäähän ja kiinnitä se ruuveilla vetimeen. Tarkista vetimen suoruus ennen kuin kiristät ruuvit lopullisesti.

 

Siirry sivun alkuun

 

VAAKAVETIMEN ASENNUSOHJE

  1. Huomioi vaakavetimen käyttörajoitus (alla) ennen asennusta.
  2. Laita kumitiiviste metallikiinnikkeeseen ja yhdistä vetimen vaakapuut ruuvaamalla kiinnike vetimen toiseen päähän.
  3. Asenna vedin paikalleen oven sivuun.
  4. Laita pyöreät puukappaleet lasin reiän kohdalle ja kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella.
  5. Asenna toinen metallikiinnike oven toiseen sivuun ja kiinnitä se ruuveilla vetimeen.
  6. Tarkista vetimen suoruus ennen kuin kiristät ruuvit lopullisesti.

Vaakavetimen käyttörajoitus

Saunanoven vaakavedin soveltuu vain sellaisiin kohteisiin, joissa karmin saranasivu on vähintään 30 mm etäisyydellä seinästä (kun aukeamiskulma on 90 astetta). Lisäksi karmi tulee olla asennettu tasan seinäpinnan kanssa kuvan (J) mukaisesti. Vaakavetimellä varustettu saunanovi ei sovi aukeamaan, jos karmin saranasivu on alle 30 mm etäisyydellä seinästä tai syvyyssuunnassa keskellä oviaukkoa.

Siirry sivun alkuun